Samenwerking

Samenwerkende Bewindvoerders is een vereniging welke in januari 2018 is opgericht door een aantal professionele, ervaren beschermings­bewindvoerders. Zij heeft als doel de samenwerking tussen de aangesloten bewindvoerders, curatoren en mentoren te stimuleren en te faciliteren om zo de kwaliteit van de diensten van de aangesloten leden te continueren en waar mogelijk te verhogen. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van intervisie­bijeenkomsten en cursussen, het opzetten en in stand houden van een gemeenschappelijk communicatieplatform en het borgen van de continuïteit bij (langdurige) afwezigheid.

Leden

De leden beheren allemaal hun eigen bewindvoerderskantoor. Bent u op zoek naar een professionele bewindvoerder of wilt u meer informatie dan kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. De aangesloten leden en hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Een aantal van deze kantoren biedt naast bewindvoering ook mentorschap, curatele of inkomensbeheer aan. Kijkt u op de website van het betreffende kantoor om te zien welke diensten er aangeboden worden.

Klachtenreglement

Hoewel het niet vaak voorkomt kan het zijn dat een cliënt een klacht heeft over zijn bewindvoerder. Bij een klacht bij een van de aangesloten leden zal deze behandeld worden door de klachtencommissie van Samenwerkende Bewindvoerders. Zij probeert dan samen met de cliënt en de bewindvoerder tot een oplossing te komen en zal advies uitbrengen aan de betreffende bewindvoerder om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.
Download het klachtenreglement, welke geldig is voor alle aangesloten leden.

Wilt u meer informatie over Samenwerkende Bewindvoerders?
Neem contact op met het secretariaat.

Postbus 83, 7963 ZH Ruinen

Aangesloten leden:

Postbus 4109
6803 EC Arnhem
Tel. 026-3764542
info@gelrebewind.nl
www.gelrebewind.nl

Postbus 1097
8300 BB Emmeloord
Tel. 0527-264497
info@nijhuisbewindvoering.nl
www.nijhuisbewindvoering.nl

Postbus 2127
7302 EM Apeldoorn
Tel. 055-8449193
info@veluwebewind.nl
www.veluwebewind.nl

Postbus 50
8160 AB Epe
Tel. 0578-629686
bewind@tpbbewind.nl
www.tpbbewind.nl

Postbus 83
7963 ZH Ruinen
Tel. 085-7600021
info@abribewindvoering.nl
www.abribewindvoering.nl

Postbus 15
7030 AA Wehl
Tel: 0314-643799
w.arentsen@arentsenbewindvoering.nl
www.arentsenbewindvoering.nl

Postbus 57
6680 AB Bemmel
tel. 06-28225900
info@annubi.nl
www.annubi.nl

Postbus 55
5845 ZH  Sint Anthonis
tel. 06-45396631
w.goossens@bewindeninkomen.nl
www.bewindeninkomen.nl

Postbus 809
8901 BP  Leeuwarden
Tel. 058 – 2660253
info@spilbewindvoering.nl
www.spilbewindvoering.nl

Postbus 8550
8903 KN  Leeuwarden
Tel: 088-2998800
info@waslanderbewindvoering.nl
www.waslanderbewindvoering.nl

Postbus 3000
2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel
Tel: 06-58942785
info@jbbewindvoering.nl
www.jbbewindvoering.nl

Postbus 10211
7301 GE Apeldoorn
Tel: 055-5215750
info@venwbewindvoering.nl
www.venwbewindvoering.nl

Postbus 913
6800 AX Arnhem
Tel. 06-18951709
info@jfbewind.nl
www.jfbewind.nl

Postbus 987
6800 AZ Arnhem
Tel: 06-36428159
willem@assistbewind.nl
www.assistbewind.nl

Postbus 1421
1300 BK Almere
Tel: 06-38688348
info@mercxbewindvoering.nl
www.mercxbewindvoering.nl

Postbus 20
5360 AA Grave
Tel: 06-33310861
info@kosmos-bewind.nl
www.kosmos-bewind.nl

Het bestuur van Samenwerkende Bewindvoerders bestaat uit:

Voorzitter: Michiel Nijhuis
Nijhuis Bewindvoering
Secretaris: Annemarie Rietveld
ABRI Bewindvoering
Penningmeester: Wilko Jansen Venneboer
Gelre Bewind